Tissue reaction to silicon: Evaluation through experimental implants